г. Нур-Султан, проспект Абая 13, БЦ "Искер", 11 этаж, тел.: +7(7172) 73-10-39, +7(7172) 73-10-40

Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізілген өсімдіктердің сорттары
Сорта и гибриды сельскохозяйственных растений, включенные в государственный реестр селекционных достижений, рекомендуемых к использованию в Республике Казахстан

  Сорттың, буданның аты/ Наименование сорта/гибрида* Жылы/ Год Облыстар/ Области ** Оригинатор- дың нөмiрi/ Номер оригина тора *** Белгiлер/ Признаки****
1 2 3 4 5
Жаңғақ жемісті дақылдар/Орехоплодные
Грек жаңғағы/Грецкий орех
(Juglans L.)
  ТОНКОСКОРЛУПЫЙ 1973 14 1          
Грек жаңғағының тұқымдық телетушілері/Семенные подвои грецкого ореха
  ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (МЕСТНЫЕ ФОРМЫ) 1961 14 1          

akorda ru

 prikaz

akorda ru

 

simvoly rus