г. Нур-Султан, проспект Абая 13, БЦ "Искер", 11 этаж, тел.: +7(7172) 73-10-39, +7(7172) 73-10-40

Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізілген өсімдіктердің сорттары
Сорта и гибриды сельскохозяйственных растений, включенные в государственный реестр селекционных достижений, рекомендуемых к использованию в Республике Казахстан

  Сорттың, буданның аты/ Наименование сорта/гибрида* Жылы/ Год Облыстар/ Области ** Ориги натор дың нөмiрi/ Номер оригина тора *** Белгiлер/ Признаки****
1 2 3 4 5
  ЛИФРАНС 2011 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 314          
  РАЙГАУБЕК 2011 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 18          
  ТУРФГОЛЬД 2013 5,12 314          
Шабындық атқонақ/Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.)
  ТИМОТУРФ 2011 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 314          

Орман/Лесные

Кәдімгі қарағай/Сосна обыкновенная (Pinus L.)

  АРАКАРАГАЙСКАЯ 2011 1 265          
  БОРОВСКАЯ 30 2006 1 265          
® БОРОВСКАЯ 22 2014 1 265          
® БОРОВСКАЯ 44 2014 1 265          
  БУЛАНДИНСКАЯ 2006 1,13 265          
  СЫМБАТТЫ КАРАГАЙ 2004 1,13 265          
  УРУМКАЙСКАЯ 38 2006 1 265          
  УРУМКАЙСКАЯ 53 2006 1 265          
  ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ 2011 1 265          

akorda ru

 prikaz

akorda ru

 

simvoly rus